I Olofström finns en Neokatekumenala Vandringen gemenskap

Den neokatekumenala vandringen betecknades den 30 Augusti 1990 av Hans Helighet Johannes Paulus II som” en lämplig väg till katolsk uppfostran för samhället i dagens läge”. ”Vandringen”, som man brukar förkorta den till, står till biskoparnas tjänst och kan ses som ett sätt att inleda en kristen , permanent fostran i ton inom biskopsstiftet, enligt anvisningarna från Andra Vatikankonciliet (konst. Sacrosanctum Concilium) och Kyrkans Läroämbete (Ordo Initiationis Christiane Adultorum). ”Vandringen” började 1964 i Madrid, Spanien; bland barackerna i området ”Palomeras Altas”. Denna kärlek, som var synlig i en liten kommunitet, blev tecknet som kallade många människor som stod helt utanför kyrkan till tron. Vandringen spred sig snabbat både i Madrid och till flera andra stift i Spanien. Genom kateketer utvalda från de första kommuniteterna kunde Vandringen etablera sig i hela stiftet, och sedan i många andra länder, på alla kontinenter, och flera missionländer. Vandringen görs inom församlingens aktuella struktur, i gemenskap med stiftsbiskopen, i form av små kommuniteter som består av personer i olika ålder och från olika kulturer och mentaliteter. I Vatikankonciliets ljus blir då uppenbart att Neokatekumenala Vandringen är ett konkret sätt för att förverkliga kyrkans förnyelse i form av små kommuniteter som gör den uppståndne Kristi kropp synlig i världen.

Läs mer här: www.katolskakyrkan.se/neokatekumenala-vandringen Officiell hemsida: http://www.camminoneocatecumenale.itVideo