Vårt skyddshelgon

Den helige Antonius av Padua

Församlingens skyddshelgon, den helige Antonius av Padua föddes i Lissabon i slutet av 1100-talet. Han blev franciskan med syfte att missionera i Afrika,men kom istället att verka som predikant i Frankrike och Italien. Rönte stor framgång och gjorde sig också känd som de fattigas försvarare. Han dog i Padua år 1231, hans minnesdag firas den 13 juni. Antonius hör till de mest kända och älskade helgonen i hela den romersk-katolska världen.

Läs mer här: www.wikipedia.org/Antonius_av_Padua

Video